Laboratuvar Kenar Ve Orta Tezgahları

Ölçü SeçenekleriC-Tip Taşıyıcı Sistemler
Tezgah Alt Dolapları

Paslanmaz Çelik Tezgahlar

Tezgah Yüzeyi Alternatifleri

Laboratuar tezgâhları üç ayrı tipte imal ve monte edilmektedir.
• Askılı dolap sistemi
• Mobil dolap sistemi
• Bazalı dolap sistemi

Askılı dolap sistemi: Bu sistemde tezgâh alt dolapları ayrıca dizayn edilmiş C – Tip metal konstrüksiyona asılır. Bu şekilde dolap ile zemin arasında 180 mm yüksekliğinde bir boşluk oluşur. Bu sistemin en önemli özelliği ve kullanıcıya sağlayacağı avantaj, tezgah üzerinde kullanılacak cihaz ağırlıklarının dolaplara taşıtılmaması, gerektiğinde alt dolapların çıkarılması halinde bile tezgah işlevini görebilmesidir. Askılı dolaplar istenmesi C-Ayak içerisinde kolayca yer değiştirebileceği gibi, raylı sistem uygulanabilir.

Mobil dolap sistemi: Bu sistemde tezgâh alt dolapları ayrıca dizayn edilmiş C – Tip metal konstrüksiyon içerisinde zeminde hareket eder. Askılı tezgâh sistemi ile tamamen benzer olup, sadece dolaplar C-Tip ayağa asılmaz. Aynı tip dolaplara yerden 100 mm yüksekliğinde boşluk oluşturacak şekilde 4 adet rulet takılmıştır. Bu ruletlerin ön kısımda bulunan iki tanesi frenlidir ve gerektiğinde mobil dolap sabitlenebilir. Mobil dolap sistemince C-Tip ayağın iç arka kısmı panel ile kapatılır.

Bazalı dolap sistemi: Bu sistemde ayrıca bir taşıyıcı ayak kullanılmaz. Tezgah alt dolapları direk taşıyıcı vazifesi görür. Askılı ve Mobil sistemde kullanılan aynı tip dolapların alt kısmına özel dizayn edilmiş bir baza eklentisi ile sistem oluşturulmuş olur. Tezgah derinliklerine göre dolap arkasında oluşacak tesisat boşlukları, yan kapama panelleri ile izole edilir. Müdahale gerektiren durumlarda bu kapaklardan arka tesisata müdahale edilebilir.

     

Laboratuvar kurulumu yapan filmalar, laboratuvar dizaynı: Laboratuvar Kurulum